Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2016/11

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Reklamacje klientów fi rm inwestycyjnych
– pismo Urzędu KNF z 23 grudnia 2015 r. (DRK/WRM/485/92/l/2015/84/AK) ……….. 2

Płatności za udział w grach hazardowych w Internecie
– pismo Urzędu KNF z 16 września 2016 r. (DBK/DBK6/0734/6/9/2016) ………………. 5

Orzecznictwo sądów
Nieważność umowy kredytu indeksowanego do waluty obcej
– wyrok SO w Warszawie z 22 sierpnia 2016 r. (III C 1073/14) ………………………………. 9

Zabezpieczenie wieloma hipotekami tej samej wierzytelności
– postanowienie SN z 17 czerwca 2015 r. (I CSK 326/14) ……………………………………31

Zlecenie przez Komisję Nadzoru Finansowego kontroli ksiąg finansowych
– postanowienie NSA z 2 grudnia 2015 r. (II GSK 3109/15) ……………………………….. 34

Glosy
Zabezpieczenie wieloma hipotekami tej samej wierzytelności
– glosa do postanowienia SN z 17 czerwca 2015 r. (I CSK 326/14) ……………………..39
Łukasz Przyborowski

Poglądy
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach bankowych
za okres od lipca do grudnia 2015 r. (cz. II) …………………………………………………………50
Mirosław Bączyk

Zasady i tryb postępowania wyjaśniającego prowadzonego
przez Komisję Nadzoru Finansowego – zagadnienia wybrane …………………………….66
Marta Burgiel-Bosak

Wybrane problemy egzekucji z tytułów uczestnictwa
w funduszach inwestycyjnych …………………………………………………………………………..81
Alicja Kiersznicka, Jerzy Zdrojewski

Upadłość konsumencka byłego przedsiębiorcy lub menedżera ………………………….95
Barbara Szczepkowska, Mateusz Medyński

Monitor Prawa Bankowego numer 2016/11