Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2016/10

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Rozliczanie opłat na rzecz BFG
– pismo Urzędu KNF z 30 grudnia 2015 r. (DRB/DRB III/732/51/14/2015) …………….. 2

Orzecznictwo sądów
Ważność umowy kredytu walutowego
– wyrok SO w Warszawie z 18 kwietnia 2016 r. (III C 275/15) ……………………………….. 3

Przyczynienie się klienta banku do powstania szkody
– wyrok SN z 25 lutego 2015 r. (IV CSK 297/14) …………………………………………………12

Odpowiedzialność banku za niewykonanie zajęcia rachunku bankowego
– wyrok SN z 9 lipca 2015 r. (I CSK 445/14) ………………………………………………………15

Glosy
Odpowiedzialność banku za niewykonanie zajęcia rachunku bankowego
– glosa do wyroku SN z 9 lipca 2015 r. (I CSK 445/14) ………………………………………..22
Grzegorz Sikorski

Poglądy
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach bankowych
za okres od lipca do grudnia 2015 r. (cz. I)………………………………………………………….30
Mirosław Bączyk

Rozwiązanie umowy rachunku bankowego w wyniku śmierci posiadacza …………..46
Tomasz Czech

Europejska Unia Bankowa – początek europeizacji regulacji
i nadzoru finansowego ……………………………………………………………………………………..68
Aleksandra Nadolska

Układ a zabezpieczenie wierzytelności przez osobę trzecią ………………………………..80
Tomasz Trocki

Aktualne zasady obrotu nieruchomościami rolnymi i ich wpływ na sprzedaż
gruntów w postępowaniu upadłościowym oraz restrukturyzacyjnym …………………..92
Bartosz Sierakowski, Maciej Wiśniewski

Monitor Prawa Bankowego numer 2016/10