Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2016/1

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Nieprawidłowości w funkcjonowaniu towarzystw funduszy inwestycyjnych
– pismo Urzędu KNF z 17 marca 2014 r. (DFI/II/4030/45/1/2014/AS) …………………… 2

Informowanie odbiorców usług fi nansowych o ryzyku zmiennego oprocentowania
– pismo Urzędu KNF z 12 lutego 2015 r. (DOK/WPR/737/1/12015/PM) ………………. 9

Orzecznictwo sądów
Przejęcie zastawionych akcji po wartości nominalnej
– wyrok SA w Krakowie z 21 stycznia 2015 r. (I ACa 1486/14) ………………………….. 13

Charakter prawny gwarancji
– wyrok SN z 21 sierpnia 2014 r. (IV CSK 683/13) ……………………………………………. 24

Zakres zajęcia rachunku bankowego
– uchwała SN z 26 lutego 2015 r. (III CZP 104/14) ……………………………………………. 30

Wybór na przewodniczącego rady nadzorczej SKOK
– wyrok SN z 15 kwietnia 2015 r. (IV CSK 452/14) ……………………………………………. 34

Glosy
Przydatność zabezpieczenia opartego na wekslu in blanco
po upływie terminu przedawnienia roszczenia ze stosunku podstawowego
– glosa do wyroku SN z 19 sierpnia 2010 r. (IV CSK 49/10) ……………………………….. 41
Sławomir Czarnecki

Poglądy
Instytucjonalny System Ochrony. Pierwsze doświadczenia europejskie …………….. 48
Małgorzata Burzyńska

Od prawa finansowego do prawa rynku finansowego – zarys zmian ………………….65
Aleksandra Nadolska

Programy motywacyjne dla osób zajmujących
stanowiska kierownicze w banku …………………………………………………………………… 80
Iwona Gębusia

Zgromadzenie obligatariuszy – nowa instytucja prawa …………………………………….. 95
Justyna Wigier

Monitor Prawa Bankowego numer 2016/1