Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2015/12

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Orzecznictwo sądów
Przerwanie biegu przedawnienia w razie przyjęcia i uchylenia układu
– wyrok SA w Białymstoku z 24 kwietnia 2014 r. (I ACa 60/14) ……………………………. 2

Sprzedaż nieruchomości w postępowaniu układowym
– postanowienie SN z 20 czerwca 2013 r. (IV CSK 681/12) …………………………………. 7

Poglądy
Ogólna ocena nowego prawa restrukturyzacyjnego ………………………………………….. 9
Feliks Zedler

Przedmiotowe przesłanki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego ……………. 19
Rafał Adamus

Rola sędziego-komisarza w postępowaniu restrukturyzacyjnym ………………………. 28
Cezary Zalewski

Zasady udzielania pomocy publicznej w prawie restrukturyzacyjnym ……………….. 38
Aleksander Werner

Wpływ otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego
na postępowania sądowe i egzekucyjne ………………………………………………………… 50
Bartosz Merczyński, Monika Murawska

Umowa kredytu w prawie restrukturyzacyjnym – wybrane zagadnienia …………….. 62
Tomasz Spyra

Podważanie skuteczności zabezpieczeń wierzytelności
w postępowaniu restrukturyzacyjnym …………………………………………………………….. 74
Tomasz Czech

Konwersja wierzytelności na udziały
lub akcje w prawie restrukturyzacyjnym ………………………………………………………….. 93
Lech Giliciński, Piotr Moskała

Postępowanie restrukturyzacyjne wobec deweloperów …………………………………. 103
Bartosz Sierakowski, Piotr Zimmerman

Monitor Prawa Bankowego numer 2015/12