Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2015/11

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Opłaty wnoszone na Bankowy Fundusz Gwarancyjny
– pismo Urzędu KNF z 12 lutego 2015 r. (DRB/DRB/III/732/4/2/2015) …………………. 2

Przestrzeganie prawa unijnego przez podmioty nadzorowane
– pismo Urzędu KNF z 10 lipca 2015 r. ………………………………………………………………. 6

Nadzór KNF nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi
– pismo Urzędu KNF z 4 sierpnia 2015 r. (DBS/DBS_W6/075/55/1/2015) ……………. 8

Orzecznictwo sądów
Wypowiedzenie umowy kredytu
– wyrok SA w Szczecinie z 14 maja 2015 r. (I ACa 16/15) ……………………………………10

Nadmierne odsetki
– wyrok SN z 8 maja 2014 r. (V CSK 376/13) ………………………………………………….29

Skrytka bankowa
– wyrok SN z 27 czerwca 2014 r. (I CSK 497/13) …………………………………………….36

Odpowiedzialność towarzystwa funduszy inwestycyjnych
za nienależyte zarządzanie aktywami funduszy
– wyrok SN z 23 października 2014 r. (I CSK 609/13) ……………………………………….41

Glosy
Odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa bankowego
– glosa do wyroku SN z 27 czerwca 2014 r. (I CSK 548/13) ………………………………48
Mariusz Tomasz Kłoda

Poglądy
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach bankowych
za okres od lipca do grudnia 2014 r. (cz. II) ………………………………………………………..54
Mirosław Bączyk

Umowa bankowego rachunku escrow ……………………………………………………………..71
Jan Szuszkiewicz

Popularność stosowania instytucji opróżnionego miejsca hipotecznego
po czterech latach od wprowadzenia do prawa polskiego …………………………………82
Tomasz Henclewski

Pozycja prawa akcjonariusza banku krajowego w związku
z wydaniem przez KNF decyzji na podstawie art. 25n prawa bankowego …………..86
Rafał Woźniak

Kontrowersje wokół liczenia terminu przedawnienia orzekania
zakazu prowadzenia działalności gospodarczej ………………………………………………..94
Bartosz Sierakowski, Norbert Frosztęga

Monitor Prawa Bankowego numer 2015/11