Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2015/10

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Stosowanie art. 142 ust. 1 prawa bankowego
– pismo Urzędu KNF z 19 stycznia 2015 r. (DBK/DBK6/7111/1/1/2015) ………………. 2

Nadzór licencyjny wykonywany przez KNF
– pismo Ministerstwa Finansów z 18 kwietnia 2014 r. (SPS-023-25649/14) …………. 3

Orzecznictwo sądów
Ochrona dóbr osobistych klienta banku
– wyrok SN z 11 lutego 2015 r. (I CSK 868/14) …………………………………………………….. 8

Kontrola abuzywności klauzuli walutowej w umowie kredytu
– wyrok SN z 19 marca 2015 r. (IV CSK 362/14) …………………………………………..14

Glosy
Kontrola abuzywności klauzuli walutowej w umowie kredytu
– glosa do wyroku SN z 19 marca 2015 r. (IV CSK 362/14) ………………………………20
Tomasz Czech

Poglądy
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach bankowych
za okres od lipca do grudnia 2014 r. (cz. I) …………………………………………………………29
Mirosław Bączyk

Autokontrola Komisji Nadzoru Finansowego
w postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym ………………………..46
Paweł Wajda

Pojęcie „działania w porozumieniu” w rozumieniu przepisów
o nabywaniu akcji banków krajowych ……………………………………………………………….60
Wojciech Iwański, Mateusz Blocher

Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania
podatkowe niewypłacalnej spółki kapitałowej …………………………………………………..72
Magdalena Gromek, Bartosz Sierakowski

Wybrane zagadnienia związane z ubezskutecznieniem czynności dokonanych
na przedpolu upadłości lub postępowania sanacyjnego ……………………………………87
Tomasz Trocki

Monitor Prawa Bankowego numer 2015/10