Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2015/9

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Oświadczenia składane przez pełnomocnika w dokumencie informacyjnym
– pismo Urzędu KNF z 17 listopada 2014 r. ………………………………………………………… 2

Stosowanie Rekomendacji U
– pismo Urzędu KNF z 20 lutego 2015 r. (DRB/DRB_II/0735/21/8/2014/2015) ………. 4

Wymogi kapitałowe w okresie przejściowym
– pismo Urzędu KNF z 26 marca 2015 r. (DRB/DRB_II/0735/29/17/2015) …………..11

Orzecznictwo sądów
Ubezpieczenie niskiego wkładu
– wyrok SO w Łodzi z 26 czerwca 2014 r. (III Ca 576/14) …………………………………… 15

Pełnomocnictwo do rachunku lokaty terminowej
– wyrok SN z 26 marca 2014 r. (V CSK 277/13) ………………………………………………… 25

Odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa bankowego
– wyrok SN z 27 czerwca 2014 r. (I CSK 548/13) ………………………………………………. 29

Opodatkowanie usługi wsparcia świadczonej przez Europejskie
Zgrupowanie Interesów Gospodarczych
– wyrok NSA z 31 marca 2015 r. (I FSK 1355/14) ……………………………………………… 36

Glosy
Zabezpieczenie hipoteką wierzytelności wobec upadłego poręczyciela
– glosa do uchwały SN z 8 sierpnia 2012 r. (III CZP 42/12) ………………………………… 47
Bartosz Sierakowski, Piotr Zimmerman

Poglądy
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego
w sprawach wekslowych za 2014 r. ………………………………………………………………… 57
Mirosław Bączyk

Ujęcie nieodpłatnych czynności prawnych na tle przepisów
o skardze pauliańskiej w najnowszej judykaturze Sądu Najwyższego ……………….. 68
Joanna Kisielińska

Ograniczanie przez Komisję Nadzoru Finansowego kompetencji
organów banku spółdzielczego ………………………………………………………………………. 81
Witold Srokosz

Dług równoległy a dług układowy ……………………………………………………………………. 89
Rafał Adamus

Nowa ustawa o obligacjach – nowe wyzwania, ale i nowe problemy ………………… 96
Piotr Lesiński, Konrad Zawistowski

Sprawozdania
Sprawozdanie z II Ogólnopolskiego Seminarium
Naukowego nt. Prawa Rynku Finansowego …………………………………………………… 104
Julia Posyniak, Paweł Sebastian Bafia

Monitor Prawa Bankowego numer 2015/9