Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2015/7-8

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych – pytania i odpowiedzi
– pismo Urzędu KNF z 28 listopada 2014 r. ……………………………………………………….. 2

Orzecznictwo sądów
Wypowiedzenie umowy kredytu w razie zagrożenia upadłością kredytobiorcy
– wyrok SN z 30 października 2013 r. (V CSK 475/12) ………………………………………. 21

Glosy
Wypowiedzenie kredytu hipotecznego
– glosa do wyroku SN z 30 maja 2014 r. (III CSK 204/13) ………………………………….. 30
Łukasz Przyborowski

Poglądy
Status prawny Komisji Nadzoru Finansowego …………………………………………………. 44
Michał Ochwat

Nabycie znacznego pakietu akcji banku
przez spółkę celową o charakterze joint venture …………………………………………….. 60
Rafał Woźniak, Michał Pawłowski

Skuteczność zabezpieczeń rzeczowych na składnikach majątkowych
sfinansowanych ze środków unijnych ……………………………………………………………… 68
Tomasz Czech

Zwrot świadczeń z ubezpieczenia społecznego z rachunku bankowego
po śmierci posiadacza (w świetle orzecznictwa sądowego) ………………………………. 89
Wojciech Zręda

Egzekucja na podstawie tytułów wykonawczych z art. 115314 k.p.c.
a przeliczenie wierzytelności wyrażonej w walucie obcej ………………………………… 102
Marek Neumann

Egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa.
Alternatywa dla postępowania upadłościowego? …………………………………………… 114
Bartosz Sierakowski, Michał Węgliński

Monitor Prawa Bankowego numer 2015/7-8