Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2015/6

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Poprawność danych osobowych
– pismo Urzędu KNF z 30 grudnia 2014 r. (DOK/WPR/075/7/17/2014/MGŚ) ………… 2

Orzecznictwo sądów
Odpowiedzialność banku za niewykonanie zajęcia rachunku bankowego
– wyrok SA w Warszawie z 30 stycznia 2013 r. (I ACa 809/12) …………………………….. 4

Przelew wierzytelności z umowy lokaty terminowej
– wyrok SN z 25 czerwca 2014 r. (IV CSK 614/13) ……………………………………………. 13

Legitymacja wierzyciela hipotecznego do dochodzenia odszkodowania
– uchwała SN z 10 lipca 2014 r. (III CZP 37/14) ……………………………………………….. 22

Zgoda KNF na powołanie prezesa zarządu TUW SKOK
– wyrok NSA z 4 lutego 2014 r. (II GSK 154/13) ………………………………………………… 26

Glosy
Legitymacja wierzyciela hipotecznego do dochodzenia odszkodowania
– glosa do uchwały SN z 10 lipca 2014 r. (III CZP 37/14) …………………………………… 36
Michał Kućka

Poglądy
Instytucjonalizacja nadzoru makroostrożnościowego w UE ………………………………. 45
Hanna Gronkiewicz-Waltz

Istota, zakres i przeznaczenie opłaty ostrożnościowej …………………………………….. 63
Zbigniew Ofiarski

Procedura notyfikacji działalności transgranicznej
banku krajowego na terytorium innego państwa członkowskiego UE ………………… 76
Tomasz Ostrowski, Paweł Wajda

Modele rachunku zastrzeżonego w praktyce bankowej ……………………………………. 86
Tomasz Czech

Nowa ustawa o obligacjach ………………………………………………………………………….. 104
Piotr Lesiński, Łukasz Walczyna

Monitor Prawa Bankowego numer 2015/6