Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2015/5

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Lista ostrzeżeń publicznych KNF
– pismo Urzędu KNF z 12 września 2014 r. ……………………………………………………….. 2

Przekazywanie tajemnicy bankowej do Narodowego Funduszu Zdrowia
– pismo Urzędu KNF z 14 stycznia 2015 r.
(DPP/WOPI/024/63/2/2014/MB/DN/15) ………………………………………………………………. 3

Orzecznictwo sądów
Odpowiedzialność banku za stosowanie abuzywnej klauzuli
zmiennego oprocentowania
– wyrok SA w Łodzi z 30 kwietnia 2014 r. (I ACa 1209/13) …………………………………… 5

Przesłanki formalne gwarancji bankowej
– wyrok SN z 20 września 2013 r. (II CSK 670/12) …………………………………………….. 25

Przyspieszenie terminu wymagalności wierzytelności na przedpolu upadłości
– wyrok SN z 27 września 2013 r. (I CSK 690/12) ……………………………………………… 29

Forma rozporządzenia opróżnionym miejscem hipotecznym
– postanowienie SN z 22 października 2014 r. (II CSK 697/13) …………………………. 36

Glosy
Przyspieszenie terminu wymagalności wierzytelności na przedpolu upadłości
– glosa do wyroku SN z 27 września 2013 r. (I CSK 690/12) ……………………………… 38
Rafał Adamus

Poglądy
System ochrony instytucjonalnej. Szanse i zagrożenia
dla banków spółdzielczych w Polsce ………………………………………………………………. 47
Rafał Mroczkowski

Tajemnica zawodowa spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej ……………. 63
Jan Byrski

Blokada środków na rachunku bankowym ………………………………………………………. 74
Grzegorz Sikorski

Objęcie układem zabezpieczonej rzeczowo wierzytelności kredytowej
bez zgody banku – uwagi na tle projektu Prawa restrukturyzacyjnego ……………….. 94
Bartosz Merczyński, Monika Murawska

Monitor Prawa Bankowego numer 2015/5