Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2015/4

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Informacje dotyczące funduszy inwestycyjnych
– pismo Urzędu KNF z 20 marca 2014 r. (DFI/IV/4037/62/1/2014/49/TS) ……………… 2

Stosowanie przez banki plików cookies
– pismo Urzędu KNF z 2 września 2014 r. (DOK/WPR/075/4/1/14/AD) ………………… 6

Orzecznictwo sądów
Zasada proporcjonalności w wymierzaniu kar administracyjnych
przez Prezesa UOKiK
– wyrok SA w Warszawie z 17 września 2013 r. (VI ACa 200/13) …………………………. 8

Umowne wyłączenie prawa potrącenia wierzytelności
– wyrok SN z 25 lipca 2013 r. (II CSK 191/13) …………………………………………………… 21

Nadanie klauzuli wykonalności na rzecz banku przejmującego
– uchwała SN z 26 czerwca 2014 r. (III CZP 46/14) …………………………………………… 27

Opodatkowanie czynności z zakresu zarządu banku i controllingu
– wyrok NSA z 30 lipca 2014 r. (I FSK 1246/13) ……………………………………………….. 34

Poglądy
Procedura notyfikacji działalności banku krajowego poprzez oddział
na terytorium innego państwa członkowskiego UE …………………………………………… 42
Tomasz Ostrowski, Paweł Wajda

Decyzja z art. 25n ust. 1 ustawy – Prawo bankowe …………………………………………. 62
Michał Torończak

Wezwania do sprzedaży akcji spółek zagranicznych ………………………………………… 76
Ewa Szlachetka

Wymagalność wierzytelności o prowadzenie rachunku bankowego ………………….. 85
Anna Stangret-Smoczyńska

Udostępnienie zabezpieczycielowi informacji
stanowiących tajemnicę bankową …………………………………………………………………….96
Tomasz Czech

Monitor Prawa Bankowego numer 2015/4