Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2015/3

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Fundusze własne SKOK
– pismo Urzędu KNF z 23 maja 2013 r. (DLB/DLB_WL1/708/23/1/2013/MG) ……….. 2

Termin ważności dowodu osobistego
– pismo Urzędu KNF z 29 maja 2014 r. (DPP/WOPI/023/237/2/2014/DSK) ………….. 5

Udostępnienie danych logowania do rachunku bankowego
– pismo Urzędu KNF z 14 lipca 2014 r. …………………………………………………………….. 6

Orzecznictwo sądów
Upadłość dewelopera jako przesłanka nadzwyczajnej zmiany
stosunków w umowie kredytu hipotecznego
– wyrok SA we Wrocławiu z 24 stycznia 2013 r. (I ACa 1362/12)………………………….. 8

Abuzywna klauzula dotycząca poddania się egzekucji
– wyrok SN z 10 stycznia 2014 r. (I CSK 183/13) ………………………………………………. 16

Podział banku przez wydzielenie
– wyrok SN z 27 marca 2014 r. (III CSK 181/13) ………………………………………………. 24

Przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku kredytowym
– wyrok WSA w Warszawie z 5 lutego 2014 r. (II SA/Wa 1150/13) …………………….. 29

Glosy
Rezygnacja z mandatu członka zarządu spółki z o.o.
– glosa do postanowienia SN z 11 lipca 2014 r. (III CZP 36/14) ………………………….. 38
Mariusz Tomasz Kłoda

Poglądy
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach bankowych za okres
od stycznia do czerwca 2014 r. (cz. II) ……………………………………………………………… 43
Mirosław Bączyk

Reguły ICC dotyczące gwarancji płatnych na żądanie …………………………………….. 58
Marcin Olechowski

Zgromadzenie obligatariuszy w nowej ustawie o obligacjach
– uwagi porównawcze na tle prawa niemieckiego ……………………………………………. 78
Rafał Woźniak

Outsourcing w działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych … 86
Agnieszka Żygadło

Jednolity Mechanizm Nadzorczy, czyli banki pod lupą
Europejskiego Banku Centralnego ………………………………………………………………….. 96
Michał Nowakowski

Monitor Prawa Bankowego numer 2015/3