Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2015/1

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Kontrola statutu SKOK przez organ nadzoru
– pismo Urzędu KNF z 24 czerwca 2013 r. (DLB/DLB_WL1/708/31/1/2013/WK) ….. 2

Współczynniki bankowe
– pismo Urzędu KNF z 21 marca 2014 r. (DRB/0735/2/1/2014) …………………………… 6

Egzekucja z rachunków bankowych
– pismo Ministerstwa Finansów z 11 kwietnia 2014 r. (SPS-023-2571/14) ……………. 9

Orzecznictwo sądów
Pojęcie niekorzystnego rozporządzenia mieniem
przy oszustwach na szkodę banku
– wyrok SA w Katowicach z 11 lipca 2013 r. (II AKa 223/13) ……………………………… 14

Gwarancja bankowa
– wyrok SN z 29 listopada 2013 r. (I CSK 90/13) ………………………………………………. 18

Wypowiedzenie kredytu hipotecznego
– wyrok SN z 30 maja 2014 r. (III CSK 204/13) ………………………………………………….. 22

Zlecenie przez Komisję Nadzoru Finansowego kontroli ksiąg fi nansowych
– wyrok NSA z 5 grudnia 2013 r. (II GSK 2133/13) ……………………………………………. 30

Glosy
Pojęcie niekorzystnego rozporządzenia mieniem
przy oszustwach na szkodę banku
– glosa do wyroku SA w Katowicach z 11 lipca 2013 r. (II AKa 223/13) ……………… 36
Zygmunt Kukuła

Poglądy
Komentarz do migracji w elektronicznej księdze wieczystej ………………………………. 42
Joanna Kornas

Zaspokojenie się zastawnika z przedmiotu zastawu rejestrowego
w postaci zbioru rzeczy lub praw – przepis ustawy a praktyka …………………………. 75
Katarzyna Pytel

Stabilność finansowa jako naczelna zasada prawa rynku finansowego UE ………… 84
Aleksandra Nadolska

Państwowe fundusze majątkowe w prawie UE ………………………………………………… 96
Patrycja Zawadzka

Monitor Prawa Bankowego numer 2015/1