Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2014/12

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Lista ostrzeżeń publicznych KNF
– pismo Urzędu KNF z 14 sierpnia 2014 r. (DKS/WK/063/47/1/14/MB) ………………… 2

Orzecznictwo sądów
Wykonanie zajęcia rachunku prowadzonego w walucie obcej
– wyrok SA w Warszawie z 18 października 2013 r. (VI ACa 439/13) ……………………. 6

Refinansowanie kredytem zobowiązania opcyjnego
– wyrok SN z 7 marca 2014 r. (IV CSK 440/13) …………………………………………………. 10

Poglądy
Wypowiedzenie umowy kredytu przez kredytodawcę ………………………………………. 18
Tomasz Czech

Skutki prawne śmierci posiadacza rachunku bankowego ……………………………….. 44
Tomasz Spyra

Nieautoryzowane transakcje płatnicze
– wybrane zagadnienia i wątpliwości ……………………………………………………………… 60
Magdalena Bodzioch

Moc urzędowa dokumentów bankowych po wyroku TK z 15 marca 2011 r.
– konsekwencje dla praktyki i następcze zmiany ustawowe ……………………………… 70
Tadeusz Białek

Charakter prawny umowy o utrzymanie status quo …………………………………………. 84
Tomasz Trocki, Paweł Bartosiewicz

Postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu
z odebranym zarządem własnym upadłego – szanse i zagrożenia …………………… 105
Mateusz Medyński, Paweł Lewandowski

Monitor Prawa Bankowego numer 2014/12