Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2014/11

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Więź członkowska w SKOK
– pismo Urzędu KNF z 12 kwietnia 2013 r. (DLB/DLB_WL1/708/17/1/2013/WK) ….. 2

Wykładnia Rekomendacji S
– pismo Urzędu KNF z 19 grudnia 2013 r. (DRB/DRB_I/075/17/9/2013/MS) ………… 5

Przekroczenie na rachunku bankowym
– pismo Urzędu KNF z 12 maja 2014 r. (DOK/WPR/0735/3/4/2014/PM) …………….. 12

Orzecznictwo sądów
Wypowiedzenie umowy kredytu
– wyrok SA w Gdańsku z 11 marca 2014 r. (I ACa 812/13) ………………………………… 16

Ustalenie premii w umowie opcji walutowej
– wyrok SN z 27 września 2013 r. (I CSK 761/12) ……………………………………………… 27

Objęcie hipoteką czynszu najmu i dzierżawy w razie upadłości
– uchwała SN z 14 maja 2014 r. (III CZP 18/14) ………………………………………………… 32

Glosy
Ustalenie premii w umowie opcji walutowej
– glosa do wyroku SN z 27 września 2013 r. (I CSK 761/12) ……………………………… 40
Mariusz Korpalski

Objęcie hipoteką czynszu najmu i dzierżawy w razie upadłości
– glosa do uchwały SN z 14 maja 2014 r. (III CZP 18/14) …………………………………… 46
Piotr Zimmerman

Poglądy
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach bankowych
za okres od lipca do grudnia 2013 r. (cz. II) ………………………………………………………. 57
Mirosław Bączyk

Wstrzymanie wykonania decyzji KNF w postępowaniu
przed wojewódzkim sądem administracyjnym ……………………………………………….. 78
Marcin Studniarek, Paweł Wajda

Transfer nowacyjny w transakcjach pochodnych
na gruncie polskiego prawa cywilnego ……………………………………………………………. 92
Krzysztof Semczuk, Piotr Chylicki

Ubezpieczenia kredytu w kontekście zabezpieczenia interesów banku ……………. 105
Małgorzata Więcko-Tułowiecka

Monitor Prawa Bankowego numer 2014/11