Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2014/10

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Bancassurance
– pismo Urzędu KNF z 27 grudnia 2013 r. (DRB/DRB_II/0735/24/123/2013) ………… 2

Ocena zdolności kredytowej konsumentów przez SKOK
– pismo Urzędu KNF z 15 stycznia 2014 r. ………………………………………………………… 9

Orzecznictwo sądów
Hipoteka w walucie obcej
– wyrok SA w Katowicach z 3 marca 2014 r. (I ACa 1142/13) ……………………………. 11

Prejudycjalne znaczenie decyzji KNF
– postanowienie SN z 23 listopada 2012 r. (I CZ 147/12) …………………………………… 19

Legitymacja czynna wierzyciela hipotecznego (nieosobistego)
do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika rzeczowego
– uchwała SN z 6 czerwca 2014 r. (III CZP 23/14) …………………………………………….. 22

Nienależyta staranność kasjera banku
– wyrok SN z 20 września 2013 r. (II CSK 657/12) …………………………………………….. 29

Glosy
Prejudycjalne znaczenie decyzji KNF
– glosa do postanowienia SN z 23 listopada 2012 r. (I CZ 147/12) …………………….. 35
Konrad Zacharzewski

Legitymacja czynna wierzyciela hipotecznego (nieosobistego)
do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika rzeczowego
– glosa do uchwały SN z 6 czerwca 2014 r. (III CZP 23/14) ……………………………….. 45
Bartosz Merczyński, Paweł Bartosiewicz

Poglądy
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego
w sprawach bankowych za okres od lipca do grudnia 2013 r. (cz. I) ………………….. 58
Mirosław Bączyk

Adekwatność wysokości opłat i prowizji bankowych
w stosunku do poniesionych kosztów …………………………………………………………… 79
Tomasz Czech

Agent firmy inwestycyjnej ………………………………………………………………………………. 93
Aleksander Werner, Jarosław Wierzbicki

Odsetki w postępowaniu upadłościowym ……………………………………………………… 105
Wiktor Danielak, Bartosz Sierakowski

Monitor Prawa Bankowego numer 2014/10