Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2014/9

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Sprawozdania finansowe banków
– pismo Urzędu KNF z 23 grudnia 2013 r. (DRB/DRB_III/732/77/1/2013)……………… 2

Przekroczenie salda rachunku
– pismo Urzędu KNF z 24 stycznia 2014 r. (DOK/WPR/0735/2/1/2014/PM) …………. 9

Prawidłowe stosowanie prawa firmowego
– pismo Urzędu KNF z 7 marca 2014 r. (DLB/WL2/700/31/1/14) ……………………….. 13

Orzecznictwo sądów
Opłata za wezwanie poręczyciela do zapłaty
– wyrok SA w Warszawie z 23 października 2012 r. (VI ACa 550/12) ………………….. 15

Zebranie grupy członkowskiej banku spółdzielczego
– wyrok SN z 15 czerwca 2012 r. (II CSK 666/11) ……………………………………………… 21

Klauzula abuzywna w umowie kredytu hipotecznego
– wyrok SN z 23 października 2013 r. (IV CSK 142/13) ……………………………………… 27

Glosy
Klauzula abuzywna w umowie kredytu hipotecznego
– glosa do wyroku SN z 23 października 2013 r. (IV CSK 142/13) ………………………. 33
Monika Rejdak

Poglądy
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego
w sprawach wekslowych za 2013 r. ……………………………………………………………….. 47
Mirosław Bączyk

Modele działalności banków spółdzielczych w Polsce
w nowych ramach prawnych ………………………………………………………………………. 52
Rafał Mroczkowski, Paweł Cioban

Odwołanie członka zarządu banku spółdzielczego …………………………………………… 66
Witold Srokosz

Cele restrukturyzacji spółdzielni prowadzących działalność
depozytowo-kredytową w Polsce …………………………………………………………………… 76
Małgorzata Burzyńska

Struktura transakcji finansowania lewarowanego (leveraged finance) ………………… 98
Tomasz Kawczyński, Piotr Ziółkowski

Monitor Prawa Bankowego numer 2014/9