Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2014/7-8

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Postępowanie firm inwestycyjnych na rynku Forex
– pismo Urzędu KNF z 17 lipca 2013 r. (DRK/WRM/485/55/1/55/2013/PT) ………….. 2

Orzecznictwo sądów
Odpowiedzialność banku za niewykonanie zlecenia maklerskiego
– wyrok SA w Warszawie z 7 sierpnia 2013 r. (VI ACa 689/13) …………………………… 27

Usługi depozytowe domu maklerskiego
– wyrok SN z 28 sierpnia 2013 r. (V CSK 363/12) ……………………………………………… 38

Umowa o pełnienie funkcji sponsora emisji akcji
– wyrok SN z 21 listopada 2013 r. (III CNP 21/13)) ……………………………………………. 45

Poglądy
Bankowość inwestycyjna w świetle polskiego prawa ……………………………………….. 52
Piotr Zapadka

Handel algorytmiczny …………………………………………………………………………………….. 65
Aleksander Chłopecki, Łukasz Malanowski

Kwalifikacja prawna umowy opcji walutowej ……………………………………………………. 72
Tomasz Czech

Subemisja w obrocie papierami wartościowymi ………………………………………………. 89
Krzysztof Haładyj

Finansowanie nabycia lub objęcia akcji własnych przez spółkę
– wybrane zagadnienia ………………………………………………………………………………….99
Maciej Mataczyński

Wpis na rachunek papierów wartościowych ………………………………………………….109
Tomasz Sójka

Umowa o oferowanie ………………………………………………………………………………….121
Ewa Szlachetka

Przyjęte praktyki rynkowe – status prawny …………………………………………………….132
Paweł Wajda

Monitor Prawa Bankowego numer 2014/7-8