Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2014/6

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Badanie zdolności kredytowej przez SKOK
– pismo Urzędu KNF z 14 marca 2013 r. (DLB/DLB_WL1/708/7/1/2013/AK) ………… 2

Zakres podmiotowy art. 105a prawa bankowego
– pismo Ministerstwa Finansów z 10 września 2013 r.
(FN/FN1/033/A/1//OLT/RD-93398/2013). ………………………………………………………….. 4

Orzecznictwo sądów
Ujawnienie komornikowi tajemnicy bankowej
– postanowienie SO Warszawa-Praga w Warszawie z 23 lutego 2010 r.
(IV Cz 202/10) …………………………………………………………………………………………………. 7

Odpowiedzialność banku za wykonanie zajęcia rachunku bankowego
– wyrok SA w Białymstoku z 5 kwietnia 2013 r. (I ACa 142/13) ………………………….. 11

Zakres poręczenia
– wyrok SN z 16 maja 2012 r. (III CSK 249/11) …………………………………………………. 17

Zapis na Sąd Polubowny przy Związku Banków Polskich
– wyrok SN z 27 marca 2013 r. (V CSK 222/12) ………………………………………………… 20

Glosy
Odpowiedzialność banku za wykonanie zajęcia rachunku bankowego
– glosa do wyroku SA w Białymstoku z 5 kwietnia 2013 r. (I ACa 142/13) …………… 24
Wojciech Zręda

Poglądy
Kapitał regulacyjny w Dyrektywie CRD IV oraz Rozporządzeniu CRR
– odpowiedź normatywna na kryzys finansowy w UE ………………………………………. 32
Michał Żurek

Ogólne zasady dotyczące zabezpieczeń wierzytelności
w polskim prawie cywilnym ……………………………………………………………………………. 52
Tomasz Czech

Problem nadania klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi
egzekucyjnemu po ogłoszeniu upadłości dłużnika …………………………………………… 73
Rafał Adamus, Dariusz Chrapoński

Kaucja gwarancyjna w kontraktach budowlanych
– stosowanie i pozycja w przypadku upadłości układowej…………………………………. 81
Mateusz Medyński, Paweł Lewandowski

Karnoprawna ochrona sektora bankowego na Słowacji ……………………………………93
Zygmunt Kukuła

Monitor Prawa Bankowego numer 2014/6