Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2014/5

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Kierunki polityki nadzorczej wobec banków spółdzielczych
w związku z unijnym pakietem regulacyjnym CRD IV/CRR
– pismo Urzędu KNF z 3 grudnia 2013 r. (DBS/DBS_W5/7111/16/52/2013/MW) ……. 2

Restrukturyzacja sektora SKOK
– pismo Urzędu KNF z 4 lutego 2014 r. ……………………………………………………………… 6

Wpisy w rejestrze niedozwolonych postanowień umownych
– pismo Urzędu KNF z 11 lutego 2014 r. (DOK/075/6/17-23/13/14/PD). ………………. 8

Orzecznictwo sądów
Przesłanki wymierzenia bankowi kary pieniężnej przez Prezesa UOKiK
– wyrok SA w Warszawie z 21 marca 2013 r. (VI ACa 894/12) ……………………………. 12

Wykonanie zobowiązania wyrażonego w walucie obcej
– wyrok SN z 16 maja 2012 r. (III CSK 273/11) ………………………………………………….. 20

Nadzór Kasy Krajowej
– wyrok SN z 10 kwietnia 2013 r. (IV CSK 542/12) …………………………………………….. 24

Przekroczenie kompetencji do zawarcia umowy lokaty terminowej
– wyrok SN z 29 listopada 2013 r. (I CSK 87/13) ……………………………………………… 30

Odmowa KNF dotycząca zezwolenia na zmianę zakresu rzeczowego działalności
– wyrok NSA z 10 grudnia 2013 r. (II GSK 1249/12) …………………………………………. 40

Glosy
Wykonanie zobowiązania wyrażonego w walucie obcej
– glosa do wyroku SN z 16 maja 2012 r. (III CSK 273/11) …………………………………… 47
Marcin Olechowski

Poglądy
Zasada prawdy obiektywnej (art. 7 k.p.a.) i ciężar dowodu w postępowaniach
administracyjnych prowadzonych przez KNF …………………………………………………… 54
Paweł Wajda, Magdalena Śliwa

Małoletni jako strona w umowie rachunku wspólnego – rozważania na tle ustaw:
Kodeks cywilny, Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz Prawo bankowe ……………….. 73
Renata Mianowana-Kubiak

Popularność stosowania uprawnienia do rozporządzenia opróżnionym miejscem
hipotecznym po dwóch i pół roku od wprowadzenia do polskiego systemu ………. 82
Tomasz Henclewski

Zakończenia postępowania upadłościowego obejmującego
likwidację majątku spółki kapitałowej a dalsze jej istnienie ………………………………… 87
Małgorzata Kos, Bartosz Sierakowski

Z praktyki
Prawo Rynku Finansowego
– sprawozdanie z Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego ……………………………97
Aleksandra Nadolska

Monitor Prawa Bankowego numer 2014/5