Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2014/4

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Działalność funduszy inwestycyjnych
– pismo Urzędu KNF z 1 grudnia 2011 r.
(DFL/VII/4037/255/1/11/183/RN_BKU) ……………………………………………………………2

Wyjaśnienia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
dotyczące banków ……………………………………………………………………………………..11

Orzecznictwo sądów
Zmienne oprocentowanie kredytu
– wyrok SO w Warszawie z 20 maja 2013 r. (V Ca 2924/12) ……………………………26

Odpowiedzialność deliktowa organizatora emisji obligacji
– wyrok SN z 19 października 2012 r. (V CSK 501/11) ……………………………………35

Potrącenie wierzytelności przez dłużnika hipotecznego
– wyrok SN z 23 maja 2013 r. (IV CSK 655/12) ………………………………………………41

Następstwo prawne odnośnie do interpretacji podatkowej
– wyrok NSA z 10 maja 2012 r. (II FSK 2046/10) ……………………………………………46

Glosy
Potrącenie wierzytelności przez dłużnika hipotecznego
– glosa do wyroku SN z 23 maja 2013 r. (IV CSK 655/12) ……………………………….53
Łukasz Przyborowski

Poglądy
Dopuszczalność zawiązywania jednoosobowych spółek z o.o.
przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe …………………………………..64
Witold Srokosz

Debetowanie rachunku bankowego ……………………………………………………………..71
Tomasz Czech

Nowe otoczenie regulacyjne dla kredytów hipotecznych ……………………………….83
Agnieszka Nierodka

Przejście zastawu rejestrowego obciążającego udziały
w spółce z o.o na akcje w wyniku przekształcenia spółki z o.o.
w spółkę komandytowo-akcyjną ……………………………………………………………….104
Adrian Krzyżanowski

Monitor Prawa Bankowego numer 2014/4