Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2014/2

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Zmienne składniki wynagrodzenia osób
zajmujących stanowiska kierownicze w domu maklerskim
– pismo Urzędu KNF z 27 kwietnia 2012 r. (DRK/023/21/7/WRM/34/2012/AK) ….2

Przychody banków z prowizji ubezpieczeniowych
– pismo Urzędu KNF z 7 marca 2013 r. (DRB/DRB_III/732/13/1/2013) ………………7

Rozpoczęcie sprzedaży według ustawy deweloperskiej
– pismo Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów z 29 maja 2012 r. …………………………………………………………….. 12

Orzecznictwo sądów
Korzystanie z toalety bankowej
– wyrok SA w Warszawie z 23 stycznia 2013 r. (VI ACa 961/12) ……………………….16

Odpłatność umowy ze SKOK
– wyrok SN z 25 kwietnia 2012 r. (II CSK 446/11) …………………………………………..21

Nadużycie uprawnienia do wypowiedzenia umowy kredytu
– wyrok SN z 23 maja 2013 r. (IV CSK 679/12) ………………………………………………26

Wpływ przejęcia banku na istnienie pełnomocnictwa
– wyrok SN z 19 czerwca 2013 r. (I CSK 571/12) ……………………………………………30

Zlecenie przez Komisję Nadzoru Finansowego kontroli ksiąg fi nansowych
– wyrok WSA w Warszawie z 30 lipca 2013 r. (VI SA/Wa 1717/13)…………………..35

Glosy
Nadużycie uprawnienia do wypowiedzenia umowy kredytu
– glosa do wyroku SN z 23 maja 2013 r. (IV CSK 679/12) ……………………………….41
Tomasz Czech

Poglądy
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego
w sprawach bankowych za okres od stycznia do czerwca 2013 r. ………………….49
Mirosław Bączyk

Hipoteka przymusowa a zabezpieczenie należności
powstałych po ogłoszeniu upadłości ……………………………………………………………86
Rafał Adamus

Umowa rachunku zastrzeżonego …………………………………………………………………98
Arkadiusz Monkiewicz

Monitor Prawa Bankowego numer 2014/2