Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2014/1

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Kwestie bilansowe SKOK-ów
– pismo Urzędu KNF z 27 marca 2013 r. (DBS/DBS_W6/738/65/2/2013/KN) …….2

Relacje banków z akcjonariuszami mniejszościowymi
– pismo Urzędu KNF z 5 czerwca 2013 r. (DBK/DBK 5/7113/5/1/2013/RS) ……….7

Orzecznictwo sądów
Odpowiedzialność banku za stosowanie
abuzywnej klauzuli zmiennego oprocentowania
– wyrok SO w Łodzi z 2 lipca 2013 r. (II C 1693/10) ………………………………………..11

Zapis na Sąd Polubowny przy Związku Banków Polskich
– postanowienie SN z 19 października 2012 r. (V CSK 503/11) ……………………….33

Istotne elementy umowy opcji walutowej
– wyrok SN z 31 stycznia 2013 r. (II CSK 330/12) …………………………………………..36

Opodatkowanie usług outsourcingu bankowego
– wyrok WSA w Łodzi z 16 lutego 2012 r. (I SA/Łd 1366/11) …………………………..44

Glosy
Zapis na Sąd Polubowny przy Związku Banków Polskich
– glosa do postanowienia SN z 19 października 2012 r. (V CSK 503/11) ………….54
Rafał Morek

Poglądy
Lokaty terminowe – zarys problemu w świetle przepisów
kodeksu cywilnego i prawa bankowego ……………………………………………………….63
Aleksandra Nadolska

Odpowiedzialność organu w ramach restrukturyzacji
i uporządkowanej likwidacji w prawie Unii Europejskiej ………………………………….74
Tomasz Zinkiewicz

Kodeksy Dobrych Praktyk Rynkowych dotyczących sposobu
dystrybucji produktów ubezpieczeniowych przez banki …………………………………88
Beata Mrozowska

Monitor Prawa Bankowego numer 2014/1