Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2013/12

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Due diligence w bankach
– pismo Urzędu KNF z 23 maja 2012 r. (DBK_V/7111/55/1/2012/RK) ……………….4

Skutki nieimplementowania dyrektywy ZAFI
– pismo Urzędu KNF z 21 sierpnia 2013 r. ………………………………………………………9

Pobieranie podatku dochodowego od odsetek naliczonych
od środków na mieszkaniowym rachunku powierniczym
– pismo Izby Skarbowej w Warszawie z 16 lipca 2012 r.
(IPPB2/415-458/12-2/AK) ……………………………………………………………………………11

Orzecznictwo sądów
Abuzywna klauzula dotycząca ustalania kursów walutowych
– wyrok SA w Warszawie z 7 maja 2013 r. (VI ACa 441/13) …………………………….16

Prawidłowość ciągu indosów na wekslu
– wyrok SN z 20 stycznia 2012 r. (I CSK 288/11) ………………………………………….25

Zmiana regulaminu bankowego
– wyrok SN z 15 lutego 2013 r. (I CSK 313/12) ……………………………………………..28

Nienależyte wykonanie zajęcia rachunku bankowego
– wyrok NSA z 5 kwietnia 2013 r. (II GSK 126/12) ………………………………………….33

Glosy
Prawidłowość ciągu indosów na wekslu
– glosa do wyroku SN z 20 stycznia 2012 r. (I CSK 288/11) …………………………..38
Marta Borkowska

Poglądy
Wierzytelności zabezpieczone hipoteką w upadłości deweloperskiej ………………42
Rafał Adamus

Mechanizm prawny pobierania opłat i prowizji z rachunku bankowego…………..52
Tomasz Czech

E-b.t.e. – koncepcja i projekt legislacji
elektronicznego bankowego tytułu egzekucyjnego ………………………………………..63
Dariusz Szostek, Berenika Kaczmarek-Templin, Gabriela Bar

Regulacja prawna działalności bankowej i kredytowej w Unii Europejskiej …….. 76
Dorota Wojtczak-Samoraj

Zaspokojenie wierzyciela hipotecznego w ramach postępowania
upadłościowego obejmującego likwidację majątku
niewypłacalnego dłużnika ……………………………………………………………………………. 88
Mateusz Medyński, Bartosz Sierakowski

Monitor Prawa Bankowego numer 2013/12