Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2013/11

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Obowiązki domu maklerskiego na podstawie rozporządzenia EMIR
– pismo Urzędu KNF z 15 marca 2013 r. (DRK/WRM/485/21/1/17/2013/BB) …….2

Podoutsourcing w działalności inwestycyjnej banków
– pismo Urzędu KNF z 9 maja 2013 r. (DPP/WOPI/023/663/7/12/13/PR) ………….6

Egzekucja administracyjna z rachunków bankowych
– pismo Ministerstwa Finansów z 3 czerwca 2013 r.
(AP8/066/264/LRW/13/RWPD-31145/RD-54191) …………………………………………..8

Orzecznictwo sądów
Ujawnienie komornikowi tajemnicy bankowej
– wyrok SO w Warszawie z 16 czerwca 2011 r. (V Cz 1883/11) ………………………11

Nadmierność zabezpieczenia hipotecznego
– wyrok SA w Katowicach z 11 stycznia 2013 r. (V ACa 614/12) …………………….13

Opcje walutowe
– wyrok SN z 9 listopada 2012 r. (IV CSK 284/12) …………………………………………18

Weryfikacja beneficjenta przelewu
– wyrok SN z 11 kwietnia 2013 r. (II CSK 456/12) ………………………………………….24

Przetwarzanie danych osobowych kredytobiorcy po przedawnieniu roszczenia
– wyrok WSA w Warszawie z 15 maja 2013 r. (II SA/Wa 2063/12) …………………..30

Glosy
Nadmierność zabezpieczenia hipotecznego
– glosa do wyroku SA w Katowicach z 11 stycznia 2013 r. (V ACa 614/12) ……..34
Łukasz Przyborowski

Poglądy
Obowiązki banków związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy
i finansowaniu terroryzmu – aktualny i projektowany stan prawny …………………..44
Witold Srokosz

Rozwój funkcji compliance w polskim sektorze bankowym od 1989 r. …………….58
Rafał Jakubowski

Środki nadzoru stosowane w odniesieniu
do outsourcingu i podoutsourcingu bankowego ……………………………………………71
Ewa Kowalewska

Przerachowanie wierzytelności wyrażonej
w walucie obcej w upadłości likwidacyjnej i egzekucji ……………………………………84
Paweł Bartosiewicz, Marek Neumann

Z praktyki
Identyfikacja w systemach bankowości elektronicznej
– stanowisko Rady Prawa Bankowego z 14 maja 2013 r. ……………………………… 101

Monitor Prawa Bankowego numer 2013/11