Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2013/10

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Koncentracja na rynku bankowym
– pismo Urzędu KNF z 13 czerwca 2013 r. ……………………………………………………..2

Kredyt konsumencki
– pismo Prezesa UOKiK z 25 lutego 2013 r. (DDK-076-18/13/MF/BK) ……………..3

Orzecznictwo sądów
Wpływ wykreślenia dłużnika z rejestru na istnienie hipoteki
– postanowienie SN z 10 maja 2012 r. (IV CSK 369/11) ……………………………………5

Doręczenie korespondencji posiadaczowi rachunku
– wyrok SN z 14 grudnia 2012 r. (I CSK 350/12) ……………………………………………16

Obowiązki podatkowe agenta emisji obligacji
– wyrok NSA z 5 grudnia 2012 r. (II FSK 806/11) …………………………………………..21

Glosy
Doręczenie korespondencji posiadaczowi rachunku
– glosa do wyroku SN z 14 grudnia 2012 r. (I CSK 350/12) …………………………….30
Fryderyk Zoll

Poglądy
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach bankowych
za okres od lipca do grudnia 2012 r. …………………………………………………………….36
Mirosław Bączyk

Opodatkowanie działalności tzw. parabanków
– cz. II: Podatek dochodowy a czynności parabanków …………………………………58
Zbigniew Ofiarski

Zgoda zabezpieczyciela na zmianę zabezpieczonej wierzytelności ………………… 72
Tomasz Czech

Nowacja rozliczeniowa transakcji pochodnych……………………………………………… 86
Bartosz Jagodziński

Sporność roszczenia a legitymacja wierzyciela
do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości …………………………………………………. 97
Bartosz Sierakowski, Piotr Zimmerman

Monitor Prawa Bankowego numer 2013/10