Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2013/09

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Outsourcing bankowy
– pismo Urzędu KNF z 21 grudnia 2012 r. (DPP/WOP1/023/663/2/2012/MS) ……2

Wyjaśnienia Prezesa UOKiK w sprawie ustalania
wysokości kar pieniężnych za stosowanie praktyk naruszających
zbiorowe interesy konsumentów ………………………………………………………………….9

Orzecznictwo sądów
Błędny przelew
– wyrok SO w Poznaniu z 2 lutego 2012 r. (X Ga 635/11) ……………………………….13

Nienależyte wykonanie przez bank umowy kredytu
– wyrok SN z 24 maja 2012 r. (II CSK 429/11) ………………………………………………..20

Egzekucja administracyjna z rachunku wspólnego
– wyrok SN z 12 lipca 2012 r. (I CSK 662/11) ………………………………………………..26

Glosy
Obowiązki informacyjne banku odnośnie do transakcji terminowych i pochodnych
– glosa do wyroku SN z 16 lutego 2012 r. (IV CSK 225/11) ……………………………..30
Aleksander Chłopecki

Poglądy
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach wekslowych
za okres od lipca do grudnia 2012 r. …………………………………………………………….40
Mirosław Bączyk

Opodatkowanie działalności tzw. parabanków
– cz. I: Podatek od towarów i usług a czynności parabanków ……………………..46
Zbigniew Ofiarski

Zabezpieczenie wierzytelności banku finansującego dewelopera
w kontekście wprowadzenia ustawy deweloperskiej …………………………………….. 65
Tomasz Łapaj

Zobowiązania emitenta wynikające z obligacji ………………………………………………. 91
Piotr Lesiński, Łukasz Walczyna

Bezskuteczność czynności upadłego w świetle przepisów prawa
upadłościowego i naprawczego – uwagi ogólne do katalogu czynności ………… 98
Mateusz Medyński, Piotr Zimmerman

Monitor Prawa Bankowego numer 2013/09