Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2013/07-8

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Zajęcie rachunku bankowego
– pismo Urzędu KNF z 23 września 2011 r. (DPP/024/702/2/11/MHG) …………….2

Polisy inwestycyjne
– pismo Urzędu KNF z 17 grudnia 2012 r. (DLU/WO/075/135/1/2012) …………….5

Całkowita kwota kredytu konsumenckiego
– raport z kontroli przedsiębiorców udzielających kredytów
konsumenckich w 2012 r., Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, grudzień 2012 r. (fragment) ……………………………………………….14

Orzecznictwo sądów
Nieistniejąca transakcja opcji walutowej
– wyrok SA w Warszawie z 28 czerwca 2012 r. (VI ACa 169/12) …………………….19

Zawarcie umowy kredytu w sposób dorozumiany
– wyrok SN z 25 listopada 2011 r. (II CSK 115/11) ………………………………………..38

Odpowiedzialność domu maklerskiego
– wyrok SN z 27 czerwca 2012 r. (II CSK 636/11) …………………………………………44

Zabezpieczenie hipoteką wierzytelności wobec upadłego poręczyciela
– uchwała SN z 8 sierpnia 2012 r. (III CZP 42/12) ………………………………………….50

Glosy
Zabezpieczenie hipoteką wierzytelności wobec upadłego poręczyciela
– glosa do uchwały SN z 8 sierpnia 2012 r. (III CZP 42/12)……………………………..53
Rafał Adamus

Poglądy
Poręczenie częściowe w polskiej praktyce bankowej …………………………………….61
Mirosław Bączyk

Miejsce uchwał Komisji Nadzoru Finansowego
w systemie źródeł prawa polskiego ……………………………………………………………..70
Tomasz Czech

Usługa cloud computingu jako czynność faktyczna
związana z działalnością bankową ……………………………………………………………….83
Agnieszka Żygadło

Inwestycje alternatywne banków………………………………………………………………….95
Piotr Zapadka

Przestępstwo nielegalnego prowadzenia działalności bankowej
(art. 171 ust. 1 prawa bankowego z 1997 r.) – cz. II ………………………………………103
Piotr Ochman

Zgoda kredytobiorcy na przeniesienie przez kredytodawcę zobowiązania
do wypłaty kredytu na podmioty określone rodzajowo …………………………………110
Tomasz Zwoliński, Marcin Nowak

Monitor Prawa Bankowego numer 2013/07-8