Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2013/06

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Zagadnienia rachunkowości skok-ów
– pismo Urzędu KNF z 18 stycznia 2013 r. (DBS/DBS_W6/075/36/2/2013) ………2

Statut Kasy Krajowej
– pismo Urzędu KNF z 23 stycznia 2013 r. (DLB/DLB_WL1/075/2/1/2013/WK) …5

Orzecznictwo sądów
Niedopuszczalna reklama spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
– wyrok SA w Warszawie z 5 września 2012 r. (VI ACa 333/12) …………………………7

Obowiązek utrzymania rezerwy płynnej przez spółdzielcze
kasy oszczędnościowo-kredytowe
– wyrok SN z 27 czerwca 2012 r. (IV CSK 564/11) ………………………………………..14

Poglądy
Definicja parabanku …………………………………………………………………………………….22
Anna Jurkowska-Zeidler

Shadow banking jako nowy obszar regulacji prawnej ……………………………………. 36
Włodzimierz Szpringer

Działalność depozytowa jako podstawowa cecha instytucji parabankowej ……. 54
Witold Srokosz

Fundusze inwestycyjne jako kategoria tzw. shadow banking …………………………. 66
Patrycja Zawadzka

Charakter prawny wpisu na listę ostrzeżeń publicznych KNF ………………………… 78
Paweł Wajda

Przestępstwo nielegalnego prowadzenia działalności bankowej
(art.171 ust.1 prawa bankowego z 1997 r.) – cz. I ………………………………………….. 90
Piotr Ochman

Status członka kas w świetle nowej ustawy o spółdzielczych
kasach oszczędnościowo-kredytowych ……………………………………………………….. 98
Mirosław Pawełczyk, Piotr Sokal

Monitor Prawa Bankowego numer 2013/06