Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2013/05

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Ekspozycja wobec Banku Gospodarstwa Krajowego
– pismo Urzędu KNF z 7 maja 2012 r. (DRB/DRB_I/7111/9/6/12) …………………….2

Wykładnia Rekomendacji J
– pismo Urzędu KNF z 5 grudnia 2012 r. (DRB/DRB_II/0735/89/5/2012/ŁR) ……..4

Kwalifikacje kadry kierowniczej w banku
– pismo Urzędu KNF z 17 kwietnia 2013 r. (DLB/DLB_WL1/703/2/1/2013) ……..11

Orzecznictwo sądów
Zmienne oprocentowanie kredytu
– wyrok SA w Warszawie z 10 lutego 2012 r. (VI ACa 1460/11) ………………………14

Upadłość transgraniczna
– wyrok SN z 16 lutego 2011 r. (II CSK 326/10) …………………………………………….23

Przelew powierniczy
– wyrok SN z 8 września 2011 r. (III CSK 349/10) …………………………………………..36

Glosy
Zmienne oprocentowanie kredytu
– glosa do wyroku SA w Warszawie z 10 lutego 2012 r. (VI ACa 1460/11) ………..41
Marcin Olechowski, Wojciech Iwański

Poglądy
Znaczenie karty wzorów podpisów do rachunku bankowego…………………………50
Tomasz Czech

Światowe standardy prawa upadłościowego
a interesy banku jako wierzyciela upadłego …………………………………………………… 61
Rafał Adamus

Wpływ czynności w postępowaniu o ogłoszenie upadłości
i postępowaniu upadłościowym na przerwanie biegu przedawnienia roszczeń … 75
Marzena Kos, Piotr Zimmerman

Przyszłość bancassurance w świetle projektu nowej dyrektywy w sprawie
pośrednictwa ubezpieczeniowego (IMD2) …………………………………………………….. 85
Beata Mrozowska

Z praktyki
Bancassurance
– III Rekomendacja Związku Banków Polskich z 10 lipca 2012 r.
w sprawie dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance
w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym
lub oszczędnościowym ……………………………………………………………………………….. 98

Monitor Prawa Bankowego numer 2013/05