Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2013/04

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Przyjmowanie i przekazywanie zachęt przez banki
– pismo Urzędu KNF z 5 sierpnia 2011 r. (DFL/023/182/1/I/69/11/MK) …………….2

Orzecznictwo sądów
Przeznaczenie funduszu stabilizacyjnego Kasy Krajowej
– wyrok SN z 16 marca 2012 r. (IV CSK 342/11) ……………………………………………3


Nadużycia prawa przez wierzyciela hipotecznego
– wyrok SN z 26 kwietnia 2012 r. (III CSK 300/11)………………………………………….36

Korekta VAT przy nabyciu przedsiębiorstwa bankowego
– wyrok NSA z 30 sierpnia 2011 r. (I FSK 1199/10) ………………………………………..49

Glosy
Oznaczenie wartości przedmiotu zastawu rejestrowego
– glosa do wyroku SN z 25 marca 2010 r. (I CSK 369/09) ………………………………56

Aleksander Chłopecki
Dowolność spreadów walutowych
– glosa do wyroku SA w Warszawie z 21 października 2011 r.
(VI ACa 420/11) …………………………………………………………………………………………..61
Mariusz Korpalski

Poglądy
Charakterystyka prawna umowy rachunku mieszkaniowego ………………………….70
Tomasz Czech

Prawne aspekty udzielania kredytów i pożyczek
przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe …………………………………. 82
Witold Srokosz

Z praktyki
Outsourcing bankowy
– Rekomendacja Rady Prawa Bankowego
przy Związku Banków Polskich z 30 maja 2012 r.
w sprawie niektórych problemów interpretacyjnych związanych
z nowelizacją prawa bankowego w zakresie outsourcingu (cz. II) ……………………. 93

Monitor Prawa Bankowego numer 2013/04