Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2013/03

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Nabywanie akcji własnych emitenta i dokonywanie stabilizacji
– pismo Urzędu KNF z 2 sierpnia 2011 r. ……………………………………………………….2

Oferowanie produktów inwestycyjnych
– pismo Urzędu KNF z 26 września 2012 r. (DOK/WPR/0733/17/1/12/PM) ……….4

Ujawnienie tajemnicy bankowej administracyjnemu organowi egzekucyjnemu
– pismo Ministerstwa Finansów z 14 czerwca 2012 r.
(AP13/033/568/SLU/2012/3449) ………………………………………………………………….11

Orzecznictwo sądów
Opłata za zerwanie lokaty przed terminem
– wyrok SA w Warszawie z 18 czerwca 2010 r. (VI ACa 1431/09) ……………………16

Poręczenie za część długu
– wyrok SN z 18 maja 2012 r. (IV CSK 451/11) ………………………………………………24

Błąd odnośnie do opcji walutowych
– wyrok SN z 5 października 2012 r. (IV CSK 166/12) …………………………………….30

Nabycie wierzytelności pieniężnej w celu windykacji
– wyrok NSA z 19 marca 2012 r. (I FPS 5/11) ………………………………………………..40

Glosy
Obowiązki informacyjne banku odnośnie do transakcji terminowych i pochodnych
– glosa do wyroku SN z 16 lutego 2012 r. (IV CSK 225/11) ……………………………51
Dominika Rogoń

Poglądy
Nadzór nad kantorami internetowymi …………………………………………………………..66
Krzysztof Wojdyło
Skutki niedostatecznego zabezpieczenia roszczeń banku w kontekście możliwości
prowadzenia egzekucji w stosunku do upadłego dłużnika ………………………………. 82

Marianna Pietruszyńska, Piotr Zimmerman
Ochrona prawnokarna kredytodawcy na przykładzie
orzecznictwa sądowego …………………………………………………………………………….93
Zygmunt Kukuła

Monitor Prawa Bankowego numer 2013/03