Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2013/02

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa
– pismo Urzędu KNF z 19 lutego 2010 r. ……………………………………………………….2

Rozporządzenie EMIR
– pismo Urzędu KNF z 23 października 2012 r. ……………………………………………….5

Orzecznictwo sądów
Ekwiwalentność w umowie opcji walutowej
– wyrok SA w Warszawie z 8 marca 2012 r. (I ACa 861/11) …………………………….11

Hipoteka sprzeczna z zasadami współżycia społecznego
– wyrok SN z 9 lutego 2012 r. (III CSK 181/11) ………………………………………………21

Realizacja dyspozycji upadłego posiadacza rachunku bankowego
– wyrok SN z 11 maja 2012 r. (II CSK 471/11) ……………………………………………….34

Wyłączenie członków Komisji Nadzoru Finansowego od rozpoznania wniosku
– wyrok NSA z 18 stycznia 2012 r. (II GSK 1068/11) ………………………………………42

Glosy
Hipoteka sprzeczna z zasadami współżycia społecznego
– glosa do wyroku SN z 9 lutego 2012 r. (III CSK 181/11)……………………………….47
Tomasz Czech, Irena Floras

Poglądy
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach bankowych
za okres od stycznia do czerwca 2012 r. ………………………………………………………60
Mirosław Bączyk

Kilka uwag na temat charakteru prawnego oświadczenia
o poddaniu się egzekucji w trybie przepisów prawa bankowego ……………………91
Paweł Bieżuński

Z praktyki
Usługi płatnicze
– II Rekomendacja Rady Prawa Bankowego
i Zespołu ds. Regulacji Płatniczych przy Związku Banków Polskich
z 18 września 2012 r. w sprawie wybranych
problemów interpretacyjnych ustawy o usługach płatniczych…………………………97

Monitor Prawa Bankowego numer 2013/02