Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2013/01

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Zapisy na certyfikaty inwestycyjne funduszu
– pismo Urzędu KNF z 25 stycznia 2012 r. (DPP/023/45/2/2012/AD) ………………..2

Hipoteka
– pismo Ministerstwa Sprawiedliwości z 6 lipca 2012 r. (DPrC-I-023-10/12) ………4

Orzecznictwo sądów
Klauzule abuzywne dotyczące kredytu hipotecznego
– wyrok SA w Warszawie z 14 lipca 2011 r. (VI ACa 74/11) …………………………….14

Obowiązek banku zwrotu nienależnych świadczeń na rzecz ZUS
– wyrok SN z 9 marca 2012 r. (I UK 327/11) …………………………………………………..25

Wykładnia umowy dotyczącej transakcji terminowych
– wyrok SN z 27 kwietnia 2012 r. (V CSK 193/11) ………………………………………….32

Status prawny Komisji Nadzoru Finansowego
– wyrok NSA z 21 lutego 2012 r. (II GSK 67/11) ……………………………………………..38

Glosy
Potrącenie wierzytelności z umowy rachunku bankowego
– glosa do wyroku SA w Krakowie z 2 września 2010 r. (I ACa 482/10) ……………43
Anna Stangret-Smoczyńska

Poglądy
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego
w sprawach wekslowych za okres od stycznia do czerwca 2012 r. …………………50
Mirosław Bączyk

Przegląd wybranych regulacji dotyczących kredytów denominowanych
w walutach obcych w Europie i ocena ich skuteczności ………………………………..60
Agnieszka Nierodka

Skutki nabycia nieruchomości
i przedsiębiorstwa od syndyka masy upadłości …………………………………………….86
Marzena Kos, Piotr Zimmerman

Z praktyki
Bancassurance – Rekomendacja Komitetu
ds. Kredytu Konsumenckiego przy Związku Banków Polskich
z 10 lipca 2012 r. w sprawie dobrych praktyk
na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń
ochronnych powiązanych z produktami bankowymi ……………………………………..98

Monitor Prawa Bankowego numer 2013/01