Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2012/12

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Zasady dokonywania oceny klienta
– pismo Urzędu KNF z 16 kwietnia 2010 r. ……………………………………………………..2

Zmienne składniki wynagrodzenia osób
zajmujących stanowiska kierownicze w banku
– pismo Urzędu KNF z 22 maja 2012 r. (DRBI/0735/13/2/12) ……………………………4

Rejestracja zbioru danych przedsiębiorców
– stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ……………..11

Orzecznictwo sądów
Zabezpieczenie roszczenia pauliańskiego hipoteką przymusową
– wyrok SA we Wrocławiu z 10 maja 2012 r. (I ACz 705/12) ……………………………13

Zwrot dotacji na rzecz ARiMR
– wyrok SN z 4 listopada 2011 r. (I CSK 799/10) ……………………………………………15

Sprzeczność poręczenia wekslowego z zasadami współżycia społecznego
– wyrok SN z 2 marca 2012 r. (II CSK 351/11) ……………………………………………… 20

Status podatkowy spółdzielczej kasy oszczędnościowo-pożyczkowej
– wyrok NSA z 14 października 2011 r. (II FSK 748/10) …………………………………..29

Glosy
VAT od usług SWIFT
– glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE
z 28 lipca 2011 r. (C-350/10) ………………………………………………………………………..36
Szymon Wróblewski

Poglądy
Konsekwencje wadliwości klauzuli dotyczącej zmiennej stopy
oprocentowania w umowach bankowych …………………………………………………….41
Tomasz Czech

Mikropłatności w świetle ustawy
o usługach płatniczych oraz dyrektywy PSD …………………………………………………57
Magdalena Chrzan

Odwołanie zlecenia płatniczego w ujęciu ustawy o usługach płatniczych ………..66
Barbara Bajor

Z praktyki
Usługi płatnicze
– Rekomendacja Rady Prawa Bankowego i Zespołu ds. Regulacji Płatniczych
przy Związku Banków Polskich z 13 czerwca 2012 r. w sprawie wybranych
problemów interpretacyjnych ustawy o usługach płatniczych…………………………80

Monitor Prawa Bankowego numer 2012/12