Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2012/11

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Usługi doradztwa inwestycyjnego
– pismo Urzędu KNF z 27 marca 2012 r. (DRK/023/27/5/V/14/2012/PT) ……………2

Ogłaszanie przez banki informacji o charakterze ilościowym i jakościowym
– pismo Urzędu KNF z 31 lipca 2012 r. (DBK/DBK 5/7111/4/1/2012/EP) …………14

Ustalenia i rekomendowane działania
w odniesieniu do instytucji parabankowych
– komunikat Komitetu Stabilności Finansowej z 16 sierpnia 2012 r. ………………..16

Orzecznictwo sądów
Reklama bankowa
– wyrok SA w Warszawie z 15 lutego 2012 r. (VI ACa 1010/11) ……………………….18

Rekompensata w razie niespłacenia kredytu
– wyrok SN z 9 grudnia 2010 r. (IV CSK 239/10) …………………………………………….27

Przelew wierzytelności kredytowej
– wyrok SN z 7 kwietnia 2011 r. (IV CSK 422/10) ……………………………………………33

Charakter prawny czynności nadzorczej Kasy Krajowej
– wyrok SN z 19 stycznia 2012 r. (IV CSK 217/11) ………………………………………….38

Ochrona danych osobowych odbiorcy błędnej wpłaty
– wyrok WSA w Warszawie z 29 maja 2012 r. (II SA/Wa 188/12) ……………………..41

Glosy
Charakter prawny czynności nadzorczej Kasy Krajowej
– glosa do wyroku SN z 19 stycznia 2012 r. (IV CSK 217/11) ………………………….46
Witold Srokosz

Poglądy
Skutki prawne wadliwego zakończenia postępowania
likwidacyjnego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ………………………………51
Mirosław Bączyk

Zmiana stopy oprocentowania rachunków bankowych
będących rachunkami płatniczymi ……………………………………………………………….60
Agnieszka Żygadło

Przedstawicielstwo instytucji kredytowej i banku zagranicznego …………………….72
Michał Torończak

Składanie i zmiana propozycji układowych ……………………………………………………83
Paweł Bartosiewicz, Tomasz Trocki

Z praktyki
Dochodzenie wierzytelności przez agenta zabezpieczeń
w międzynarodowych transakcjach fi nansowania – przykłady orzecznictwa ….103
Łukasz Szegda

Monitor Prawa Bankowego numer 2012/11