Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2012/10

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Wyjaśnienia odnośnie do Rekomendacji S
– pismo Urzędu KNF z lipca 2011 r. (DOR/WR1/75/9/2/ŁR/11) …………………………2

Reklama kredytu konsumenckiego
– pismo Urzędu KNF z 13 kwietnia 2012 r. (DOK/WPR/0735/5/1/12/BK) …………10

Orzecznictwo sądów
Zmienne oprocentowanie kredytu
– wyrok SO w Łodzi z 3 lutego 2012 r. (III Ca 1207/11) …………………………………..13

Obowiązki informacyjne banku
odnośnie do transakcji terminowych i pochodnych
– wyrok SN z 16 lutego 2012 r. (IV CSK 225/11) …………………………………………….25

Odmowa wydania zezwolenia na utworzenie banku
– wyrok NSA z 17 maja 2012 r. (II GSK 566/11) ……………………………………………..33

Glosy
Granice skuteczności zabezpieczeń wekslowych
– glosa do wyroku SN z 3 sierpnia 2006 r. (IV CSK 101/06) …………………………….40
Sławomir Czarnecki

Poglądy
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego
w sprawach bankowych za okres od lipca do grudnia 2011 r. ………………………..47
Mirosław Bączyk

Oświadczenie patronackie w umowie mandatu kredytowego ………………………..68
Anna Stangret-Smoczyńska

Ujawnienie tajemnicy prawnie chronionej
jako przesłanka outsourcingu bankowego …………………………………………………….80
Tomasz Czech

Z praktyki
Zagadnienia z praktyki bankowej i sądowej
na tle znowelizowanego prawa hipotecznego
– wnioski po X Ogólnopolskiej Konferencji Wieczystoksięgowej (cz. II) ……………90
Izabela Heropolitańska, Agnieszka Tułodziecka

Monitor Prawa Bankowego numer 2012/10