Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2012/09

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Środki z emisji obligacji jako składniki funduszy podstawowych
– pismo Urzędu KNF z 18 stycznia 2011 r.
(DBS/W05/7410/6/4/JS/10) …………………………………………………………………………..2

Tajemnica bankowa
– pismo Urzędu KNF z 28 grudnia 2011 r. (DNB/IV/7111/179/1/MSZ/11) ……………4

Kredyt konsumencki
– pismo UOKiK z 20 lutego 2012 r. (DDK-076-118/11/BK) …………………………………7

Orzecznictwo sądów
Oświadczenie o poddaniu się egzekucji jako klauzula abuzywna
– wyrok SA w Warszawie z 22 września 2010 r. (VI ACa 185/10) ……………………….13

Waluta hipoteki
– wyrok SN z 25 marca 2011 r. (IV CSK 377/10) ………………………………………………21

Egzekucja sądowa z rachunku wspólnego
– wyrok SN z 9 lutego 2012 r. (III CSK 189/11)…………………………………………………25

Rozdzielność zgody
– wyrok NSA z 31 stycznia 2012 r. (I OSK 1317/11) ………………………………………….29

Glosy
Oświadczenie o poddaniu się egzekucji jako klauzula abuzywna
– glosa do wyroku SA w Warszawie z 22 września 2010 r. (VI ACa 185/10) ……..40
Fryderyk Zoll

Poglądy
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego
w sprawach wekslowych za okres od lipca do grudnia 2011 r. ………………………….46
Mirosław Bączyk

Status prawny biura usług płatniczych………………………………………………………….52
Witold Srokosz

Cloud computing w działalności instytucji płatniczej ………………………………………59
Jan Byrski, Agnieszka Wachowska

Pojęcie „istotnej negatywnej zmiany” w prawie polskim …………………………………74
Paweł Turek

Finansowanie jako bezpośrednia inwestycja zagraniczna ………………………………84
Paweł Bartosiewicz

Z praktyki
Zagadnienia z praktyki bankowej i sądowej na tle
znowelizowanego prawa hipotecznego
– wnioski po X Ogólnopolskiej Konferencji Wieczystoksięgowej (cz. I) …………….96
Izabela Heropolitańska, Agnieszka Tułodziecka

Monitor Prawa Bankowego numer 2012/09