Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2012/07-8

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Wzorce umowy w postaci elektronicznej
– pismo Urzędu KNF z 28 lipca 2011 r. (DOK/WPR/075/12/3/11/AD) ………………..2

Wnioski dostawców usług płatniczych
– Komunikat Urzędu KNF z 16 maja 2012 r.
w sprawie wniosków dostawców usług płatniczych ………………………………………..6

Weryfikacja przelewów bankowych
– pismo Urzędu KNF z 4 czerwca 2012 r.
(DBK/DBK 3/7111/195/1/2012/RM) ……………………………………………………………….8

Orzecznictwo sądów
Błędny numer rachunku bankowego
– wyrok SO w Lublinie z 25 sierpnia 2010 r. (IX Ga 199/10) …………………………….11

Przelew transgraniczny
– wyrok SA w Poznaniu z 22 lutego 2012 r. (I ACa 27/12) ……………………………….16

Poglądy
Pojęcie usługi płatniczej w ustawie o usługach płatniczych …………………………….29
Krzysztof Korus

Usługi płatnicze powiązane z kredytem na przykładzie umowy
o konsumencką kartę kredytową …………………………………………………………………43
Dominika Rogoń

Obowiązki informacyjne dostawcy usług płatniczych …………………………………….59
Magdalena Chrzan

Opłaty związane ze świadczeniem usług płatniczych …………………………………….72
Zbigniew Długosz

Autoryzacja transakcji płatniczych i odpowiedzialność
za transakcje nieautoryzowane …………………………………………………………………….85
Magdalena Bodzioch

Termin wykonania transakcji płatniczej i data waluty ……………………………………..97
Tomasz Czech

Instrumenty nadzoru nad instytucjami płatniczymi……………………………………….119
Witold Srokosz

Monitor Prawa Bankowego numer 2012/07-8