Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2012/06

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Stosowanie rekomendacji KNF do oddziałów instytucji kredytowych
– pismo Urzędu KNF z 22 kwietnia 2011 r. (DNB/IV/7111/63/1/11) ……………………2

Zmienne składniki wynagrodzenia osób
zajmujących stanowiska kierownicze w banku
– pismo Urzędu KNF z 23 grudnia 2011 r. (DOR/WR2/0735/10/2/MO/11) …………4

Orzecznictwo sądów
Abuzywna klauzula dotycząca ustalania kursów walutowych
– wyrok SA w Warszawie z 21 października 2011 r. (VI ACa 420/11) ……………….14

Nadzabezpieczenie pożyczki
– wyrok SN z 12 października 2011 r. (II CSK 690/10) …………………………………….24

Wpis na listę ostrzeżeń publicznych
– wyrok NSA z 30 sierpnia 2011 r. (II GSK 1561/11) ……………………………………….30

Glosy
Nadzabezpieczenie pożyczki
– glosa do wyroku SN z 12 października 2011 r. (II CSK 690/10) …………………….33
Łukasz Przyborowski

Poglądy
Finansowanie typu mezzanine w działalności bankowej …………………………………45
Piotr Zapadka

Ustalanie przez banki tabeli kursów wymiany walut ……………………………………….55
Tomasz Czech

Przyczynek do wykładni artykułu 105 ust. 1 pkt 2 lit. ł
ustawy – Prawo bankowe ……………………………………………………………………………76
Paweł Bieżuński

Funkcja administratora zastawu i administratora hipoteki
w związku z emisją obligacji ………………………………………………………………………..82
Piotr Lesiński, Łukasz Walczyna

Zezwolenie KNF na zmianę statutu banku przy widełkowym
podwyższeniu kapitału zakładowego ……………………………………………………………89
Michał Torończak

Z praktyki
Nowa ustawa o kredycie konsumenckim
– Rekomendacja Komitetu ds. Kredytu Konsumenckiego i Rady Prawa
Bankowego z 2 listopada 2011 r. dotycząca wybranych problemów
interpretacyjnych w nowej ustawie o kredycie konsumenckim (cz. IV) …………….95

Monitor Prawa Bankowego numer 2012/06