Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2012/05

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Stosunek pracy prezesa banku spółdzielczego
– pismo Urzędu KNF z 28 września 2011 r. (DLB/LBI/078/76/3/11/EK) ……………..2

Bancassurance
– pismo Urzędu KNF z 21 lutego 2012 r. (DLU/606/33/1/2012) …………………………4

Podatek od ustanowienia hipoteki
– pismo Ministerstwa Finansów z 28 kwietnia 2011 r.
(PL/LM/830/9/CHI/11/65)………………………………………………………………………………8

Orzecznictwo sądów
Obowiązek utrzymywania rezerwy płynnej
przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe
– wyrok SA w Gdańsku z 20 kwietnia 2011 r. (I ACa 196/11) …………………………..10

Rozliczenia przy przewłaszczeniu na zabezpieczenie
– wyrok SN z 13 maja 2011 r. (V CSK 360/10) ……………………………………………….18

Subrogacja ustawowa wierzytelności hipotecznej
– wyrok SN z 1 czerwca 2011 r. (II CSK 548/10) …………………………………………….28

Klauzula zmiennego oprocentowania
– wyrok SN z 4 listopada 2011 r. (I CSK 46/11) ……………………………………………..32

Charakter prawny zalecenia KNF
– postanowienie WSA w Warszawie z 7 października 2011 r.
(VI SA/Wa 1663/11) ……………………………………………………………………………………36

Glosy
Obowiązek utrzymywania rezerwy płynnej
przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe
– glosa do wyroku SA w Gdańsku z 20 kwietnia 2011 r. (I ACa 196/11) …………..39
Witold Srokosz

Poglądy
Składanie i przyjmowanie w działalności bankowej oświadczeń woli w postaci
elektronicznej za pomocą rysika na urządzeniu elektronicznym ……………………..46
Jan Byrski, Agnieszka Wachowska

Mieszkaniowy rachunek powierniczy
– zagadnienia wybrane dotyczące stron umowy ……………………………………………61
Piotr Bodył Szymala

Wybrane aspekty artykułu 105 ust. 4 prawa bankowego ……………………………….72
Paweł Kawarski

Raty leasingowe w postępowaniu upadłościowym
obejmującym likwidację majątku leasingobiorcy ……………………………………………82
Paweł Bartosiewicz

Z praktyki
Hipoteka po nowelizacji
– sprawozdanie z konferencji naukowej
na Uniwersytecie Wrocławskim w dniach 17-18 listopada 2011 r. …………………..92

Monitor Prawa Bankowego numer 2012/05