Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2012/04

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Bank jako depozytariusz funduszy emerytalnych i inwestycyjnych
– pismo Urzędu KNF z 25 listopada 2011 r. (DNI/WN/6135/8/4/11/PW) …………….2

Interpretacje Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
dotyczące firm inwestycyjnych i agentów rozliczeniowych ……………………………..6

Orzecznictwo sądów
Wykonanie dyspozycji posiadacza rachunku wspólnego
– wyrok SA w Poznaniu z 30 czerwca 2010 r. (I ACa 504/10) ………………………….12

Szkoda w związku z wykonaniem pełnomocnictwa o charakterze egzekucyjnym
– wyrok SN z 24 marca 2010 r. (V CSK 296/09) ……………………………………………..19

Data pewna w razie upadłości
– uchwała składu siedmiu sędziów SN z 28 października 2011 r. (III CZP 33/11) .. 23

Status prawny Komisji Nadzoru Finansowego
– postanowienie NSA z 31 sierpnia 2011 r. (II GSK 1608/11) …………………………..29

Glosy
Szkoda w związku z wykonaniem pełnomocnictwa o charakterze egzekucyjnym
– glosa do wyroku SN z 24 marca 2010 r. (V CSK 296/09) ……………………………..35
Tomasz Czech

Poglądy
Produkty strukturyzowane w działalności bankowej – wybrane aspekty ………….43
Piotr Zapadka

Zwolnienie z VAT usług pomocniczych dla sektora finansowego …………………….55
Joanna Bany

Odpowiedzialność banku względem posiadacza rachunku
bankowego za nieprawidłowe wykonanie polecenia przelewu………………………..70
Adam Olszewski

Sfinansowanie tego samego przedsięwzięcia
w rozumieniu ustawy o księgach wieczystych i hipotece ……………………………….83
Adrian Krzyżanowski

Z praktyki
Nowa ustawa o kredycie konsumenckim
– Rekomendacja Komitetu ds. Kredytu Konsumenckiego i Rady Prawa
Bankowego z 4 października 2011 r. dotycząca wybranych problemów
interpretacyjnych w nowej ustawie o kredycie konsumenckim (cz. III) ……………..89

Monitor Prawa Bankowego numer 2012/04