Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2012/02

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Zmienne składniki wynagrodzenia osób zajmujących
stanowiska kierownicze w banku
– pismo Urzędu KNF z 28 października 2011 r.
(DOR/WR2/0735/6/1/BG/11) …………………………………………………………………………2

Ocena ryzyka przy udzielaniu kredytów
na zakup papierów wartościowych na rynku pierwotnym
– pismo Urzędu KNF z 20 czerwca 2008 r.
(PNB-DIS-BPN-II-075-20/08/KUB) ………………………………………………………………..4

Orzecznictwo sądów
Potrącenie wierzytelności z umowy rachunku bankowego
– wyrok SA w Krakowie z 2 września 2010 r. (I ACa 482/10) …………………………….7

Przyczynienie się posiadacza rachunku do szkody
– wyrok SN z 7 maja 2010 r. (III CSK 229/09) …………………………………………………12

Zapewnienie bezpieczeństwa w agencji bankowej
– wyrok SN z 15 czerwca 2011 r. (V CSK 400/10) ………………………………………….17

Bankowy Rejestr Dłużników Niewypłacalnych
– wyrok NSA z 11 kwietnia 2011 r. (I OSK 820/10) …………………………………………19

Glosy
Poręczenie za dług przyszły
– glosa do wyroku SN z 11 grudnia 2009 r. (V CSK 215/09) ……………………………24
Anna Stangret-Smoczyńska

Poglądy
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego
w sprawach bankowych za okres od stycznia do czerwca 2011 r. ………………….31
Mirosław Bączyk

Bank wobec tzw. upadłości deweloperskiej ………………………………………………….51
Rafał Adamus

Podoutsourcing w działalności bankowej ……………………………………………………..66
Tomasz Czech

Z praktyki
Nowelizacja przepisów o outsourcingu
– Rekomendacja Rady Prawa Bankowego
przy Związku Banków Polskich z 25 października 2011 r.
w sprawie niektórych problemów interpretacyjnych
związanych z nowelizacją prawa bankowego w zakresie outsourcingu …………..92

Monitor Prawa Bankowego numer 2012/02