Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2012/01

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Lokaty antypodatkowe
– pismo Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego
z 24 listopada 2011 r. (DNB/IV/7111/150/1/11/MS) …………………………………………2

Pobieranie opłat za zajęcie nieistniejącego rachunku bankowego
– pismo Ministerstwa Sprawiedliwości z 5 listopada 2008 r.
(DWOiP-IV-023-34/08) ………………………………………………………………………………….5

Orzecznictwo sądów
Nieważność czynności nadzorczej Kasy Krajowej
– wyrok SA w Gdańsku z 25 listopada 2010 r. (I ACa 1000/10) …………………………7

Indos na wekslu in blanco
– wyrok SN z 25 listopada 2010 r. (I CSK 387/10) ………………………………………….11

Status prawny Komisji Nadzoru Finansowego
– wyrok TK z 15 czerwca 2011 r. (K 2/09) ……………………………………………………..17

Glosy
Indos na wekslu in blanco
– glosa do wyroku SN z 25 listopada 2010 r. (I CSK 387/10) …………………………..27
Marta Borkowska

Poglądy
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego
w sprawach wekslowych za okres od stycznia do czerwca 2011 r. …………………34
Mirosław Bączyk

Zasada proporcjonalności jako konstytucyjna bariera
dla ingerencji władzy publicznej w działalność banków ………………………………….44
Paweł Wajda

Soft law i mechanizmy nielegislacyjne
jako instrumenty integracji rynku usług bankowych Unii Europejskiej ………………58
Dorota Wojtczak

Uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego
w zakresie powierzenia przez bank czynności związanych
z outsourcingiem w działalności bankowej ……………………………………………………72
Jan Byrski

Recenzja książki Witolda Srokosza pt. Instytucje parabankowe w Polsce ………..87
Tomasz Czech

Z praktyki
Nowelizacja przepisów o hipotece
– II Rekomendacja Rady Prawa Bankowego przy Związku Banków Polskich
z 20 maja 2011 r. dotycząca niektórych aspektów prawnych nowelizacji
ustawy z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece …………………………….90

Monitor Prawa Bankowego numer 2012/01