Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2011/12

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Orzecznictwo sądów
Niedopuszczalna klauzula zmiany oprocentowania stałego
– wyrok SOKiK z 16 sierpnia 2010 r. (XVII AmC 727/09) …………………………………..2

Abuzywne klauzule w umowie o kartę kredytową
– wyrok SOKiK z 27 kwietnia 2011 r. (XVII AmC 78/11) …………………………………….8

Poglądy
Uprawnienia konsumenta w czasie trwania stosunku
kredytowego na gruncie nowej ustawy o kredycie konsumenckim …………………13
Dominika Rogoń

Kredyt hipoteczny w nowej ustawie o kredycie konsumenckim
(na tle dyrektywy 2008/48/WE) …………………………………………………………………….30
Joanna Kornas

Przedterminowa spłata kredytu konsumenckiego ………………………………………….47
Tomasz Czech

Całkowity koszt kredytu w nowej ustawie o kredycie konsumenckim ……………..63
Alicja Kopeć

Obowiązek oceny zdolności/ryzyka kredytowego
w nowej ustawie o kredycie konsumenckim ………………………………………………….69
Tadeusz Białek

Sankcje z kodeksu wykroczeń w nowej regulacji kredytu konsumenckiego …….79
Michał Rusinek

Z praktyki
Nowa ustawa o kredycie konsumenckim
– Rekomendacja Komitetu ds. Kredytu Konsumenckiego
i Rady Prawa Bankowego z 21.06.2011 r. dotycząca wybranych problemów
interpretacyjnych w nowej ustawie o kredycie konsumenckim (cz. I) ……………….86

Monitor Prawa Bankowego numer 2011/12