Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2011/11

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Konsekwencje śmierci klienta banku
– pismo Urzędu KNF z 11 kwietnia 2011 r. (DOK/WPR/737/81/1/11/PM) …………………….. 2

Działalność funduszy inwestycyjnych otwartych oraz towarzystw funduszy
inwestycyjnych po 1 lipca 2011 r. – pismo Urzędu KNF z 30 czerwca 2011 r. ……………… 5

Interpretacje Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
dotyczące banków i oddziałów instytucji kredytowych (cz. II) …………………………………….13

Orzecznictwo sądów
Wyliczenie kwoty zamknięcia transakcji terminowej
– wyrok SO w Krakowie z 21 stycznia 2011 r. (IX GC 624/09) …………………………………….22

Błąd w oznaczeniu wierzytelności hipotecznej
– wyrok SN z 10 lutego 2011 r. (IV CSK 259/10) ………………………………………………………..30

Glosy
Postępowanie kontrolne CBA a dostęp do tajemnicy bankowej
– glosa do wyroku SA w Warszawie z 17 marca 2009 r. (II AKz 111/09) ………………………35
Stanisław Hoc

Poglądy
Publicznoprawne ograniczenia kredytowania
jednostek samorządu terytorialnego ………………………………………………………………………..41
Witold Srokosz

Środki z emisji obligacji jako składnik funduszy
własnych banków spółdzielczych
– wybrane zagadnienia prawne ……………………………………………………………………………….50
Anna Zalcewicz

Spłata kredytu udzielonego w walucie obcej
lub indeksowanego do waluty obcej ………………………………………………………………………..63
Tomasz Czech

Bankowy tytuł egzekucyjny – skuteczne i praworządne narzędzie
dochodzenia roszczeń bankowych ………………………………………………………………………….80
Andrzej Rychter

Zmiana treści stosunku prawnego wynikającego z obligacji ………………………………………88
Piotr Lesiński , Łukasz Walczyna

Z praktyki
Ustawa antyspreadowa
– Rekomendacja Rady Prawa Bankowego przy Związku Banków Polskich
z 6 września 2011 r. w sprawie prawnych aspektów zmiany ustawy – Prawo bankowe
oraz ustawy o kredycie konsumenckim w zakresie spreadów walutowych …………………94

Monitor Prawa Bankowego numer 2011/11