Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2011/10

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Wpłaty i wypłaty gotówki z rachunku bankowego konsumenta
– pismo Urzędu KNF z 25 lutego 2011 r. (DOK/WPR/0735/20/3/10/11/ŁS) …………………… 2

Interpretacje Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
dotyczące banków i oddziałów instytucji kredytowych (cz. I) ………………………………………. 7

Orzecznictwo sądów
Nienależyte wykonanie umowy o zarządzanie pakietem papierów wartościowych
– wyrok SA w Warszawie z 23 września 2009 r. (I ACa 222/09) …………………………………..18

Oznaczenie instytucji kredytowej działającej poprzez oddział w Polsce
– wyrok SN z 15 października 2010 r. (V CSK 74/10) ………………………………………………….26

Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych wobec banku
– wyrok SN z 21 października 2010 r. (IV CSK 236/10) ……………………………………………….33

Zapis na Sąd Polubowny przy Związku Banków Polskich
– wyrok SN z 24 listopada 2010 r. (II CSK 291/10) ……………………………………………………..40

Informacja o braku środków na zajętym rachunku bankowym
– wyrok NSA z 24 lutego 2011 r. (I OSK 653/10) ………………………………………………………..44

Glosy
Zapis na Sąd Polubowny przy Związku Banków Polskich
– glosa do wyroku SN z 24 listopada 2010 r. (II CSK 291/10) ……………………………………..50
Marcin Ciemiński, Adelina Prokop

Poglądy
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego
w sprawach wekslowych za okres od lipca do grudnia 2010 r. ………………………………….58
Mirosław Bączyk

Upadłość posiadacza rachunku powierniczego ………………………………………………………..65
Rafał Adamus

Kwestie międzyczasowe nowej ustawy o kredycie konsumenckim …………………………….75
Marcin Kłoda

Zmiana umowy kredytowej a istnienie i zakres zabezpieczeń rzeczowych ………………….87
Tomasz Trocki

Z praktyki
Korzystanie z rejestrów bankowych
– uchwała Rady Prawa Bankowego przy Związku Banków Polskich
z 20 listopada 2009 r. ……………………………………………………………………………………………..99

Monitor Prawa Bankowego numer 2011/10