Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2011/09

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Wykładnia Rekomendacji A, I oraz T
– pismo Urzędu KNF z 15 września 2010 r. (DOR/CK1/022/20/2/JW/10) ………….. 2

Zasady rozpatrywania reklamacji przez instytucje finansowe
– załącznik do uchwały KNF z 10 maja 2011 r. ……………………………………………….. 10

Korzystanie przez instytucje obowiązane z wykazów osób
zajmujących eksponowane stanowiska polityczne
– pismo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
z 9 lutego 2010 r. (DOLiS-035-2138/09/5474/10) …………………………………………… 14

Orzecznictwo sądów
Sposób rozliczenia transakcji terminowej
– wyrok SA we Wrocławiu z 30 grudnia 2010 r. (I ACa 1201/10) ……………………… 17

Bankowa data pewna
– wyrok SN z 24 lutego 2011 r. (III CSK 157/10) ……………………………………………… 26

Pobranie odsetek z góry w ciężar kredytu
– wyrok WSA w Warszawie z 9 lutego 2011 r. (III SA/Wa 1165/10) ………………….. 30

Poglądy
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego
w sprawach bankowych za okres od lipca do grudnia 2010 r. ……………………….. 34
Mirosław Bączyk

Hipoteka na nieruchomości a wydzielenie części nieruchomości ……………………. 48
Izabela Makowska

Zbiór rzeczy i praw jako oddzielna kategoria jurydyczna? ………………………………. 59
Krzysztof Wojdyło, Łukasz Szegda

Bezskuteczność zabezpieczenia rzeczowego
na podstawie art. 130 prawa upadłościowego i naprawczego………………………… 69
Tomasz Czech

Zmiany w systemie gwarantowania depozytów
w następstwie kryzysu finansowego ………………………………………………………………. 84
Patrycja Zawadzka

Z praktyki
Kierunki nowego prawa hipotecznego:
ochrona konsumenta i nowa hipoteka ……………………………………………………………. 95
Joanna Kornas, Agnieszka Nierodka

Monitor Prawa Bankowego numer 2011/09