Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2011/07-8

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Przechowywanie danych osobowych klienta
w kopiach zapasowych systemu informatycznego
– pismo Urzędu KNF z 30 maja 2008 r. (PNB-DIS-BPN-VII-076-6/1/08) ……………2

Rachunki bankowe dla komitetów wyborczych
– pismo Urzędu KNF z 25 października 2010 r. (DNB/II/075/7/5/JPB/10) …………..7

Orzecznictwo sądów
Abuzywność klauzuli dotyczącej ustalania kursów walutowych
– wyrok SOKiK z 14 grudnia 2010 r. (XVII AmC 426/09) ………………………………………. 9

Poręczenie za dług przyszły – wyrok SN z 11 grudnia 2009 r. (V CSK 215/09) …….. 22

Czy SKOK jest przedsiębiorcą?
– uchwała SN z 21 stycznia 2011 r. (III CZP 125/10) ……………………………………………. 26

Przechowywanie danych osobowych w kopiach zapasowych
systemu informatycznego – wyrok NSA z 3 lipca 2009 r. (I OSK 633/08) ……………. 30

Glosy
Odpowiedzialność banku za nieprawidłowe
zawarcie i rozliczenie transakcji terminowych
– glosa do wyroku SA w Warszawie z 4 grudnia 2008 r. (VI ACa 389/08) …………34
Konrad Zacharzewski

Poglądy
Podział sumy uzyskanej z egzekucji z przedmiotu obciążonego hipoteką ……….44
Zbigniew Woźniak

Zastąpienie wierzytelności zabezpieczonej hipotecznie
inną wierzytelnością tego samego wierzyciela ………………………………………………67
Anna Stangret-Smoczyńska

Zbiór rzeczy lub praw o zmiennym składzie stanowiący
całość gospodarczą jako przedmiot zastawu rejestrowego ……………………………80
Beata Marciniak

Amerykańskie bankowe prawo insolwencyjne – wybrane zagadnienia prawne ……92
Szymon Syp

Klauzule kompensacyjne w umowach ramowych dla transakcji pochodnych ..103
Bartosz Jagodziński, Jerzy Zdrojewski

Monitor Prawa Bankowego numer 2011/07-8