Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu

118,80  z VAT, (110,00  netto)

Opis

Monitor Prawa Bankowego numer 2011/06

To wydanie dostępne jest w wersji elektronicznej – PDF. Otrzymasz je natychmiast po opłaceniu zamówienia szybkimi płatnościami. 

Spis treści:

Stanowiska organów regulacyjnych
Wypowiedzenie umowy przez klienta banku
– pismo Urzędu KNF z 31 stycznia 2010 r. (DOK/WPR/737/1-40/1/10/PM) ……….2

Prawo banku do wypowiedzenia umowy
– decyzja nr RBG 8/2010 Prezesa UOKiK z 23 czerwca 2010 r. (RBG-61-07/09/AS)
– wyciąg ………………………………………………………………………………………………………6

Orzecznictwo sądów
Przesłanki dokonania potrącenia
– wyrok SA w Warszawie z 26 marca 2009 r. (VI ACa 1278/08) …………………………9

Nadmierne zabezpieczenie
– wyrok SN z 28 października 2010 r. (II CSK 218/10) …………………………………….15

Wykonanie administracyjnego zajęcia rachunku bankowego
– postanowienie NSA z 7 grudnia 2010 r. (II GSK 1364/10) …………………………….21

Glosy
Nadmierne zabezpieczenie
– glosa do wyroku SN z 28 października 2010 r. (II CSK 218/10) …………………….24
Marcin Olechowski

Określenie wartości udziałów w umowie zastawniczej na potrzeby przejęcia
– glosa do wyroku SN z 25 marca 2010 r. (I CSK 369/09) ……………………………….31
Adrian Krzyżanowski

Poglądy
Nadzór nad Spółdzielczymi Kasami Oszczędnościowo-Kredytowymi
według ustawy o SKOK z 2009 r. …………………………………………………………………37
Witold Srokosz

Model nadzoru opartego na ocenie ryzyka na przykładzie doświadczeń
Financial Services Authority w ramach struktury Arrow ………………………………….51
Aleksandra Nadolska

Roszczenie o przeniesienie hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne ………….63
Magdalena Deneka

Sądowe zniesienie hipoteki za wynagrodzeniem …………………………………………..81
Łukasz Przyborowski

Beneficjent tajemnicy bankowej …………………………………………………………………..93
Tomasz Czech

Monitor Prawa Bankowego numer 2011/06